Liczba odwiedzin strony: 20118 Osób na stronie: 1
 

Ape Lex Mediator
K. Buczek, radca prawny

 
 
Ape Lex Mediator
K. Buczek, radca prawny
 
Targowa 3
35-064 Rzeszów
Profesja:   radca prawny

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2008 Nr 54 poz. 327 - Zm.: rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z dnia 31 marca 2008 r.) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o...
Monitor Polski 2005 Nr 80 poz. 1136 - Nadanie statutu Ministerstwu Finansów
ZARZĄDZENIE Nr 131 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów (M.P. z dnia 14 grudnia 2005 r.) Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: § 1.  Ministerstwu Finansów nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia. § 2.  Traci moc zarządzenie nr 136 Prezesa Rady...